Πρόταση της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για προσθήκη-συμπλήρωση στον Νόμο Κινηματογράφου

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2018
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Προτείνεται να προστεθεί η εξής παράγραφος:

Κινηματογραφική Λέσχη είναι το σωματείο ή η ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ασχολείται συστηματικά με την προβολή της κινηματογραφικής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας αποτελώντας ένα εναλλακτικό εθνικό δίκτυο διανομής ταινιών. Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ο τρόπος και οι όροι της ηθικής και υλικής στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης του έργου των Κινηματογραφικών Λεσχών και της Ομοσπονδίας τους ως της μόνης μη κερδοσκοπικής και μη επαγγελματικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης στον κινηματογραφικό χώρο.