Εγγραφή κινηματογραφικής λέσχης

στην Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Κινηματογραφικές Λέσχες - Μέλη ΟΚΛΕ

Προϋποθέσεις εγγραφής κινηματογραφικής λέσχης

Άρθρο 4 του Καταστατικού της Ο.Κ.Λ.Ε.

  1. Γραπτή αίτηση προς την Ο.Κ.Λ.Ε.
  2. Επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης των μελών της Κινηματογραφικής Λέσχης ή του σύμφωνα με το Καταστατικό της αρμόδιου οργάνου, που αποφάσισε την προσχώρηση στην Ο.Κ.Λ.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι αναγνωρίζεται το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και γίνεται αποδεκτό.
  3. Ονομαστικός κατάλογος των μελών που απαρτίζουν τη Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματογραφικής Λέσχης.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της Λέσχης.
  5. Πραγματοποίηση μέσα στο τελευταίο έτος τουλάχιστον 10 κινηματογραφικών προβολών.
  6. Καταβολή δικαιώματος εγγραφής 50 € (εφάπαξ) και ετήσιας συνδρομής 100 €.