Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Καλούνται οι Κινηματογραφικές Λέσχες-μέλη της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.) στην ετήσια τακτική Συνέλευση Αντιπροσώπων, στο Ηράκλειο, στις 3 Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο, ώρα 14:00, στην αίθουσα διεξαγωγής του 30ούΣυνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
        

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για την περίοδο 2016-2017.
  2. Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ. για την περίοδο 2016-2017.
  3. Συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης για την περίοδο 2017-2018.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. της ΟΚΛΕ

Δημήτρης Καλαντίδης
Πρόεδρος

Δημήτρης Ντάνης
Γραμματέας