Προς τις Κινηματογραφικές Λέσχες–μέλη της Ο.Κ.Λ.Ε.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Καλούνται οι Κινηματογραφικές Λέσχες-μέλη της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.) στην ετήσια τακτική Συνέλευση Αντιπροσώπων, στη Νάξο, στις 12 Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο, ώρα 14:00, στην αίθουσα διεξαγωγής του 33ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας (Θερινός κινηματογράφος «Cine Naxos»).

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για την περίοδο 2020-2021.
  2. Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ. για την περίοδο 2020-2021.
  3. Συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης για την περίοδο 2021-2022.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ. της ΟΚΛΕ

Δημήτρης Καλαντίδης
Πρόεδρος

Δημήτρης Ντάνης
Γραμματέας