Προς κ. Λευτέρη Κρέτσο

Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Αξιότιμε κ. Κρέτσο,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, σας γνωστοποιούμε με αυτή την επιστολή τις ανάγκες υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Κινηματογραφικών Λεσχών-μελών της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.).
Για περισσότερα από 60 χρόνια, ο θεσμός των Κινηματογραφικών Λεσχών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μία ενεργή κοινότητα φίλων του κινηματογράφου, εθελοντών, που σκοπό έχουν την προβολή της κινηματογραφι-κής τέχνης και την προαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πολύ μεγάλη άνθηση.
Σε δεκάδες πόλεις της χώρας οι Κινηματογραφικές Λέσχες πραγματοποιούν πλήθος προβολών καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες συμπολίτες μας να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Επιπλέον, διοργανώνουν πολύπλευρες δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές πόλεις που δεν υπάρχουν κινηματογρα-φικές αίθουσες οι Κινηματογραφικές Λέσχες καλύπτουν αυτό το κενό.

Για την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων είναι απαραίτητος ο σύγχρονος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τον οποίο πολύ λίγες Κινηματογραφικές Λέσχες διαθέτουν, ενώ οι περισσότερες αναγκάζονται να τον μισθώσουν. Παρά το γεγονός της ενεργής στήριξης των πολιτών, είναι πρακτικά αδύνατο για τη συντριπτική πλειονότητά τους να αποκτήσουν υλικοτεχνικό εξοπλισμό με ιδίους πόρους.

Η δυνατότητα απόκτησης του κατάλληλου εξοπλισμού μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Κινηματογρα-φικών Λεσχών και της ενίσχυσης των δράσεών τους.
Πιο συγκεκριμένα, αιτούμεθα τη χορήγηση του εξής υλικοτεχνικού εξοπλισμού:

  1. Προτζέκτορες (Βιντεοπροβολείς)

Για τις Κινηματογραφικές Λέσχες που δεν διαθέτουν δικό τους προτζέκτορα ή διαθέτουν παλιό, περιορισμένων δυνατοτήτων. Το μηχάνημα αυτό είναι φορητό και δεν χρειάζεται εξειδικευμένο πρόσωπο για τη χρήση του. Η προβολή της Λέσχης γίνεται σε οποιουδήποτε είδους αίθουσα.

  1. Ψηφιακές μηχανές προβολής (DCP)

Για τις Κινηματογραφικές Λέσχες που κάνουν προβολές – πέραν της μιας ή των δύο προβολών την εβδομάδα – σε μεγάλες αίθουσες (κινηματογραφικών προδιαγραφών) ή σε κινηματογράφους, που δεν διαθέτουν ψηφιακή μηχανή προβολής.
Η ψηφιακή μηχανή προβολής είναι μεγάλου μεγέθους και βάρους. Η εγκατά-στασή της σε σταθερή βάση μέσα σε καμπίνα προβολής γίνεται από ειδικό και ο χειρισμός της απαιτεί εξειδικευμένο μηχανικό προβολής.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Για το Δ.Σ. της ΟΚΛΕ

Δημήτρης Καλαντίδης
Πρόεδρος

Δημήτρης Ντάνης
Γραμματέας