ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Κ.Λ.Ε. στη συνεδρίασή του της 19ης Νοεμβρίου 2017 ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή τηε ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΡΤΑΣ στην Ομοσπονδία.