ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ANIMATION: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ANIMATION ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ-ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Με Προβολή Βραβευμένων Ταινιών Animation και 24ωρα Εργαστήρια Animation για ενήλικες

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014
Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο εργαστήριο γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά εργαλεία δημιουργίας μιας ταινίας animation. Ειδικότερα αναπτύσσονται θέματα που αφορούν:

• Το σενάριο: Βασικές αρχές και δημιουργία σεναρίου ντοκιμαντέρ (σύνοψη σεναρίου, δημιουργία κειμένων: αφήγηση-μονόλογοι-διάλογοι).
• Τις τεχνικές λήψης-animation: Βασικές αρχές της κινηματογραφικής γλώσσας / Εικονογράφηση του σεναρίου / Αποτύπωση του σεναρίου σε ειδικά πρότυπα (storyboard), σε μια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης του λόγου με την εικόνα / Υλοποίηση του σεναρίου, ηχογράφηση των κειμένων, δημιουργία της συνεχόμενης κίνησης-animation με βάση το εικονογραφημένο σενάριο.
• Το μοντάζ: Βασικές αρχές (Εργαλεία και διαδικασία του ψηφιακού μοντάζ ).

Ο προβληματισμός αφορά στην αξιοποίηση της τέχνης της κινούμενης εικόνας στην δημιουργία ταινίας animation μικρού μήκους είτε στο πλαίσιο καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση ή για την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών δημιουργίας. Κατά συνέπεια το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνική του animation στην τάξη τους, καθώς επίσης και σε φίλους της τέχνης του κινηματογράφου που θέλουν να εκφραστούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκδήλωση μπορεί να υλοποιηθεί και ως ημερίδα και να διαμορφωθεί ανάλογα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α΄ ημέρα

Σύντομη παρουσίαση σε πολυμεσική μορφή:
• της φύσης του animation και του «Οδικού Χάρτη» του εργαστηρίου.
• των βασικών αρχών δημιουργίας σεναρίου.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, με βάση ένα συγκεκριμένο θέμα, θα δημιουργήσουν το σενάριο παρουσίασης αυτού του θέματος.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Θα δημιουργήσουν τα κείμενα (αφήγηση-μονόλογοι-διάλογοι) του ντοκιμαντέρ.
  2. Θα αποφασίσουν τον χρόνο, τον τόπο και τους κεντρικούς ήρωες του ντοκιμαντέρ τους.
  3. Θα αποτυπώσουν το σενάριο τους σε φύλλα εργασίας «Σύνοψης» και «Εικονογράφησης Σεναρίου», τα οποία αντιστοιχούν στα αντίστοιχα κομβικά στάδια δημιουργίας μιας ταινίας animation. Τα έργα που θα προκύψουν από αυτό το στάδιο αποτελούν έργα τέχνης τα οποία μπορεί να εκτεθούν είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τις ταινίες που θα προκύψουν από αυτά.

Συζήτηση – Διάλειμμα
Διάρκεια 45 λεπτά
Προβολή βραβευμένων ταινιών animation που δημιουργήθηκαν με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που προηγήθηκε. Διάρκεια 45 λεπτά.

Β΄ ημέρα

Τεχνικές λήψης-animation
Σε αυτή την ενότητα θα τεθούν οι βασικές αρχές της κινηματογραφικής γλώσσας και οι δυνατότητες – περιορισμοί των ψηφιακών μέσων λήψης κινούμενης εικόνας (βίντεο-φωτογραφικές μηχανές-κινητά τηλέφωνα).

Στη συνέχεια θα γίνει η:
• Δραματοποίηση των κειμένων.
• Μετατροπή των εικονογραφημένων σεναρίων σε animatik, δηλαδή σε σενάρια οπτικοακουστικής μορφής, και σε 2d animation με την τεχνική του flip book.
• Δημιουργία σκηνικού και βασικών χαρακτήρων.
• Λήψη των πλάνων κινούμενης εικόνας με βάση το εικονογραφημένο σενάριο.

ΠΡΟΟΠΤΙΚH

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις να εκφραστούν με το animation από την ιδέα μέχρι τη λήψη της κινούμενης εικόνας, χωρίς όμως να έχουν κάνει πρακτική εξάσκηση στο Μοντάζ. Ωστόσο, θα έχουν εφοδιαστεί με σημειώσεις του Σπύρου Σιάκα σε αυτό το αντικείμενο, όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του μοντάζ αξιοποιώντας το υλικό (βίντεο-φωτογραφίες-κείμενα), που θα έχουν δημιουργηθεί στην προηγούμενη ενότητα ώστε να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό έργο.

Οι υπεύθυνοι του εκάστοτε φορέα διοργάνωσης θα επιφορτιστούν με τη συλλογή και αποθήκευση των δημιουργιών του εργαστηρίου.

Ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας και της εκάστοτε Κινηματογραφικής Λέσχης, καθώς, επίσης, και τον διαθέσιμο χρόνο, μπορεί να επακολουθήσει και τρίτη συνάντηση αφιερωμένη στο μοντάζ.