Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας

Το 2011 ήταν πλούσια και δημιουργική χρονιά για την Ο.Κ.Λ.Ε., αφού προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα: Επεκτάθηκαν οι σχέσεις με τις Κινηματογραφικές Λέσχες, διοργανώθηκαν αφιερώματα και ημερίδες, αναπτύχθηκαν ιδιαίτερης σημασίας δράσεις και συντάχθηκαν ανάλογα κείμενα, πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές επαφές, διευρύνθηκαν συνεργασίες και συμφωνίες με σκηνοθέτες, φεστιβάλ, κινηματογραφικούς φορείς και εταιρείες διανομής ταινιών.

Μέσα στα πλαίσια της συλλογικότητας, του δημιουργικού διαλόγου και του γόνιμου προβληματισμού, τόσο για την καλύτερη λειτουργία της Ομοσπονδίας όσο και για την αποτελεσματική της δράση προς όφελος των Κινηματογραφικών Λεσχών, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:  

1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Λ.Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ  

Όλη τη χρονιά υπήρχε τακτική επικοινωνία της Ομοσπονδίας με τις Κινηματογραφικές Λέσχες και αναλυτική ενημέρωσή τους, αλλά και ενημέρωση της Ο.Κ.Λ.Ε. από τις Λέσχες και κατάθεση προτάσεων από αυτές. Καταρτίστηκε και στάλθηκε στις Κινηματογραφικές Λέσχες, για πρώτη φορά, κατάλογος των ενεργών μελών της Ο.Κ.Λ.Ε.,που περιλαμβάνει τον ακριβή τίτλο του φορέα, τη χρονολογία ίδρυσής του, ονόματα υπευθύνων και e-mail. Επίσης καταρτίστηκε ο πλήρης κατάλογος των μελών της Ομοσπονδίας (ακριβής τίτλος φορέα, χρονολογία ίδρυσης) για ιστορικούς και αρχειακούς λόγους. Δημιουργήθηκε blog της Ομοσπονδίας για διεύρυνση της επικοινωνίας μεταξύ μας και ανάπτυξη της πληροφόρησης και του προβληματισμού. Δόθηκε στις Κινηματογραφικές Λέσχες μεγάλος αριθμός κινηματογραφικών βιβλίων (προσφορά των εκδόσεων «Αιγόκερως») και για μια ακόμη φορά η ετήσια έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου «Κινηματογράφος 2010».

2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ  

Σημαντικά αποτελέσματα έχει η πολιτική και η στρατηγική της ΟΚΛΕ για την ανάπτυξη και διεύρυνση των Κινηματογραφικών Λεσχών. Μέσα στο 2011 δημιουργήθηκαν και εγγράφηκαν στην Ομοσπονδία οκτώ νέες Λέσχες, επαναλειτούργησαν τρείς και άλλες τρεις είναι σε διαδικασία άμεσης εγγραφής.

Τροποποίηση Καταστατικού: Το Καταστατικό της ΟΚΛΕ προσαρμόστηκε στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις δίνοντας τη δυνατότητα σε Λέσχες εκτός μεγάλων πόλεων (νησιά άγονης γραμμής, παραμεθόριες περιοχές), όπου η προβολή μιας ταινίας σε μορφή φιλμ είναι εξαιρετικά δύσκολη, να προβάλλουν ταινίες σε ψηφιακή μορφή νόμιμα από τις εταιρείες διανομής που έχουν τα δικαιώματα.

Ετήσια Συνέδρια: Η πραγματοποίηση σε διαφορετικές πόλεις των ετήσιων θεματικών Συνεδρίων της ΟΚΛΕ βοηθάει ουσιαστικά στη δημιουργία νέων Κινηματογραφικών Λεσχών στην ευρύτερη περιοχή και στην παραπέρα ανάπτυξη της δραστηριότητας των Λεσχών με τις οποίες συνδιοργανώνται τα Συνέδρια.

Συνεργασίες και συμφωνίες: Συμφωνίες με εταιρείες διανομής για χαμηλότερες τιμές ενοικίασης των ταινιών τους. Συνεργασίες με φορείς για δωρεάν παραχώρηση των ταινιών τους (Μορφωτικά Ινστιτούτα ξένων πρεσβειών, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών). Συμφωνίες με Έλληνες σκηνοθέτες για δωρεάν παραχώρηση των ταινιών τους. Αυτές οι συμφωνίες και συνεργασίες βοηθούν στην αναβάθμιση της δράσης των Κινηματογραφικών Λεσχών και μειώνουν σημαντικά το κόστος των προβολών τους.

Συνεργασίες με Φεστιβάλ: Συνεχής ανάπτυξη του επιτυχημένου θεσμού των Περιφερειακών Εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης από 7 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας σε 24 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Προβολή των βραβευμένων ταινιών του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας από όλες τις Κινηματογραφικές Λέσχες. Προβολή των βραβευμένων ταινιών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας και των ταινιών του Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου.

Σχέσεις με τις Κινηματογραφικές Λέσχες: Ανάπτυξη πολλαπλών τρόπων επαφής με τις Κινηματογραφικές Λέσχες (e-mail, blog, ιστοσελίδες) για διεύρυνση της επικοινωνίας και ανάπτυξη της πληροφόρησης και του προβληματισμού, άμεση επίλυση των διαφόρων προβλημάτων τους, ενεργοποίηση των Λεσχών για διεύρυνση των κινηματογραφικών δραστηριοτήτων τους και δημιουργία νέων Λεσχών στην περιφέρειά τους.

Ο ρόλος του γραφείου της Ομοσπονδίας: Για την υλοποίηση των παραπάνω πολλαπλών δραστηριοτήτων της ΟΚΛΕ και την απρόσκοπτη λειτουργία των Κινηματογραφικών Λεσχών ο ρόλος του γραφείου της Ομοσπονδίας είναι καταλυτικός. Βοήθεια στην κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων προβολών των Λεσχών και αποστολή κριτικών των ταινιών από το αρχείο της Ομοσπονδίας. Διοργάνωση των ετήσιων Συνεδρίων και των ειδικών Αφιερωμάτων της Ομοσπονδίας και επιμέλεια των εκδόσεων της. Συνεχής επαφή με φορείς και εταιρείες διανομής ταινιών για διεύρυνση των συνεργασιών και συμφωνιών.    

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΚΛΕ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Η σύμπραξη της Ομοσπονδίας με το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ( φιλοξενία του σημαντικού αρχειακού υλικού της ΟΚΛΕ για την καλύτερη αξιοποίηση και διαφύλαξή διατηρώντας η Ομοσπονδία τη πλήρη αυτοτέλειά της) απαλλάσσει την Ο.Κ.Λ.Ε., στη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, από τα πάγια μηνιαία έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του γραφείου της (ενοίκιο και λειτουργικά έξοδα).  

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Λ.Ε. ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  

Για πρώτη φορά, η Ομοσπονδία είχε μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στο Φεστιβάλ Δράμας: Συμμετοχή εκπροσώπων των Λεσχών και κάλυψη της διαμονής τους από το Φεστιβάλ, παρουσίαση της Ο.Κ.Λ.Ε. στον Κατάλογο του Φεστιβάλ, περίπτερο της Ομοσπονδίας με έκθεση υλικών των Κινηματογραφικών Λεσχών, διοργάνωση Ημερίδαςμε θέμα τις Κινηματογραφικές Λέσχες, τις ταινίες μικρού μήκους και το Φεστιβάλ Δράμας (δόθηκε συνέντευξη τύπου, εκδόθηκε έντυπο), απονομή βραβείου της Ο.Κ.Λ.Ε. στην καλύτερη ταινία του ελληνικού διαγωνιστικού τμήματος. Η συμμετοχή της Ο.Κ.Λ.Ε. στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκηςήταν και φέτος δυναμική: Διαπιστεύσεις πολλών μελών των Λεσχών, πραγματοποίηση με ιδιαίτερη επιτυχία της Συνάντησης των Λεσχών, συμμετοχή 24 Κινηματογραφικών Λεσχών στις Περιφερειακές Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ αλλά και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η Ο.Κ.Λ.Ε. συμμετείχε, επίσης, και στα Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας (στο οποίο είναι υποστηρικτής) και Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

4. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ Ο.Κ.Λ.Ε. ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΩΣΤΑ ΣΦΗΚΑ (1927-2009)  

Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Τάκη Σασλίδη (παραγωγό του Κ. Σφήκα), την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και την Καλλιτεχνική Διάδραση διοργάνωσε από τις 19 έως τις 25 Μαΐου 2011, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, αφιέρωμα στον Κώστα Σφήκα με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το θάνατό του. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος προβλήθηκε το σύνολο του κινηματογραφικού του έργου, πραγματοποιήθηκε έκθεση αφισών των ταινιών τουκαι διοργανώθηκε συζήτησηγια το σκηνοθέτη και το έργο του, με σημαντική παρουσία κοινού και μελών των Κινηματογραφικών Λεσχών της Αττικής. Επίσης, έγινε παρουσίαση του αφιερώματος στην τηλεόραση από την εκπομπή της ΝΕΤ «Έχει γούστο», που περιλάμβανε συνεντεύξεις με τους διοργανωτές και αποσπάσματα από ταινίες του Σφήκα , δόθηκε συνέντευξη τύπου, εκτυπώθηκαν αναλυτικό πρόγραμμα και κείμενα κριτικής ανάλυσης των ταινιών του και επιδόθηκε από την Ο.Κ.Λ.Ε. στην οικογένεια του σκηνοθέτη τιμητική πλακέτα για το σημαντικό έργο του. Αρκετές Κινηματογραφικές Λέσχες ενέταξαν στο πρόγραμμά τους τμήμα αυτού του αφιερώματος διοργανώνοντας παράλληλα συζητήσεις.  

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Λ.Ε. ΜΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

 • 13 1/2 του Χάρη Βαφειάδη (μικρού μήκους, 2010, DVD, δωρεάν). Η ταινία βραβεύτηκε από την Ο.Κ.Λ.Ε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
 • Τζαφάρ της Νάνσυ Σπετσιώτη (μικρού μήκους, 2011, 3΄, DVD, δωρεάν). Η ταινία βραβεύτηκε από την Ο.Κ.Λ.Ε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
 • Ο αθέατος σκηνοθέτης του Νίκου Θεοδοσίου (2011, 67΄, DVD, δωρεάν). Μια ταινία για το Ροβήρο Μανθούλη.
 • Οι ανεμογεννήτριες έρχονται του Βαγγέλη Λουκίσα (μικρού μήκους, 2010, DVD, δωρεάν).
 • Εγώ, ο Γιαννούλης Χαλεπάς της Στέλλας Αρκέντη (2010, DVD, δωρεάν)
 • Η γενοκτονία της μνήμης του Αντώνη Παπαδόπουλου (2009, DVD, δωρεάν).
 • Ζωή στους βράχους της Αλίντας Δημητρίου (2009, DVD, δωρεάν).
 • Πουλιά στο βάλτο της Αλίντας Δημητρίου (2008, DVD, δωρεάν).
 • Ο κύριος Λεονάρδος και οι άλλοι του Νίκου Θεοδοσίου (2008, DVD, δωρεάν).
 • Rockersτου Θοδωρή Μπαφαλούκου (Τζαμάικα, 1976, DVD, δωρεάν).
 • Όλες οι κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους του Κώστα Σφήκα (DVD, δωρεάν).
 • Όλες οι κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους του Δήμου Αβδελιώδη (DVD, δωρεάν).
 • Ταινίες Μορφωτικών Ινστιτούτων ξένων πρεσβειών (Βενεζουέλας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Τσεχίας κτλ.).
 • Οι βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (κόπια και DVD, δωρεάν).
 • Ξένα ντοκιμαντέρ που έχουν προβληθεί τα τελευταία χρόνια στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ Λαυρίου (Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου, DVD, δωρεάν).
 • Οι βραβευμένες ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας (DVD, δωρεάν).
 • Όλες οι ταινίες του Φεστιβάλ Φανταστικού Κινηματογράφου (DVD, δωρεάν).
 • Αμνηστία του Μπουγιάρ Αλιμάνι (Αλβανία, Ελλάδα, Γαλλία, 2011, από την εταιρεία διανομής «OnefromtheHeart», κόπια: 150 ευρώ).
 • Buzzτου Σπύρου Ν. Ταραβήρα (Ελλάδα/Γερμανία, 2006, «Νεανικό Πλάνο», κόπια)
 • Το βουνό μπροστά του Βασίλη Ντούρου (2008, «Νεανικό Πλάνο», κόπια).
 • Μπλουζ με σφιγμένα δόντια του Ροβήρου Μανθούλη (Γαλλία, 1972, «Νεανικό Πλάνο», κόπια, DVD).
 • Είκοσι ένα ντοκιμαντέρ του Ροβήρου Μανθούλη από τις σειρές «Μια χώρα μια μουσική», «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα», «Ασυνήθιστα πορτρέτα» (Γαλλία, δεκαετίες ’70 και ’80, «Νεανικό Πλάνο», DVD).
 • Βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ (CineDoc, DVD).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «Νεανικό Πλάνο» (ταινίες για παιδιά και νέους, κόπια: 150 ευρώ, DVD: 80 ευρώ).
 • «Οι νέοι σκηνοθέτες ταξιδεύουν με τις ταινίες τους στην Ελλάδα» (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δεκατέσσερις ταινίες, κόπια, πακέτο επτά ταινιών: 500 ευρώ).
 • Τριάντα οκτώ επιλεγμένες ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «Studio-παράλληλο κύκλωμα» (κόπια, πακέτο τριών ταινιών: 300 ευρώ).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «NewStar» (πακέτο πέντε ταινιών σε κόπια: 1000 ευρώ, DVD: 100 ευρώ το ένα).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «SevenFilms» (πακέτο πέντε ταινιών σε κόπια: 1000 ευρώ, πακέτο πέντε ταινιών σε DVD: 500 ευρώ).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «FilmTrade» (πακέτο τεσσάρων ταινιών σε κόπια: 850 ευρώ, πακέτο έξι ταινιών σε κόπια: 1100 ευρώ, πακέτο οκτώ ταινιών σε κόπια: 1350 ευρώ, δυνατότητα προβολής αρκετών ταινιών της εταιρείας σε ψηφιακή μορφή με χαμηλότερες τιμές).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «AmaFilms», εκτός των ταινιών της τελευταίας χρονιάς (πακέτο πέντε ταινιών σε κόπια: 800 ευρώ).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «PCV» (κόπια: 230 ευρώ, DVD: 200 ευρώ, πακέτο τριών ταινιών σε κόπια: 630 ευρώ, πακέτο τριών ταινιών σε DVD: 540 ευρώ, πακέτο πέντε ταινιών σε κόπια: 950 ευρώ, πακέτο πέντε ταινιών σε DVD: 850 ευρώ, πακέτο δέκα ταινιών σε κόπια: 1700 ευρώ, πακέτο δέκα ταινιών σε DVD: 1500 ευρώ).
 • Όλες οι ταινίες της κινηματογραφικής εταιρείας διανομής «CarouselFilms» σε χαμηλές τιμές.