ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 7, 8, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
32ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΚΛΕ

Η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις